top of page
דגל קטן.jpg

לומדים בעוצמה - חזקים ביחד!
לייב והקלטות

האקדמיה מתגייסת ללמידה מרחוק

חומרים.png
הקלטות.png
תכנית.png
להרשמה.png

שבוע שני 29.10-01.11

29/10 09:00 | למידה סביב דילמה חינוכית ומוסרית VAKE

29/10 20:00 | גמישות ותושייה בתכנון ההוראה

30/10 11:00 | מתודות יצירתיות ללמידה מרחוק - "להרגיש קרוב"

30/10 20:00 | בית מדרש באקדמיה

31/10 09:00 | לכל זמן - ניהול זמן במצבי חירום ובלמידה מרחוק

31/10 11:00 | לראות, לחוש, לנשום- חוסן והשקטה לעת הזו

31/10 18:00 | עיצוב פדגוגי של הקורס במודל 

01/11 9:00 | התאמת קורס/ סילבוס ללמידה מרחוק , מתחילים

01/11 11:00 | עיצוב לטובת פדגוגיה

01/11 20:00 | למידה עם וידאו ואיך כל אחד יכול להיות VLOGGER-
מפגש המשך

הפקת שבוע הלמידה

צוות פריזמה לומדת: דניאל רמתי, תמר שוורץ, דוידה פולק, שלמה זלביץ ושרה ויסברג

משרד החינוך - אגף הכשרה אקדמית
מתודיקה

תכנית פריזמה מכון מופ"ת
משרד הדיגיטל הלאומי ישראל דיגיטלית

bottom of page