top of page
תמונה1.png

בינה יוצרת מציאות 
לייב והקלטות

AI בפריזמה לאקדמיה

4/3 10:00 | מדעי הלמידה בהוראה אקדמית – בין בינה אנושית ובינה מלאכותית

4/3 15:00 | "כשבינה מלאכותית פוגשת טבע" - למידה רב-תחומית, מחוץ לכיתה

4/3 18:00 | "תמהיל פדגוגי" - על מה ולמה? מודלינג לחווית למידה עשירה ומגוונת

5/3 10:00 | הוראת מתמטיקה לסטודנטים עם ai. עשה ואל תעשה

5/3 13:00 | איך הבינה המלאכותית יצרה לי מבחן ב- moodle

5/3 19:00 | אומנות ה Ai - שימוש חזותי להוראה והערכה

6/3 10:00 | שפת הקסם: סודות הוראת השפות באמצעות בינה מלאכותית - מהפכה ביצירת טקסטים ובפעילויות לימוד

6/3 13:00 | העוזר האישי שלי - תכנון מחוון הערכה בעזרת AI

6/3 18:00 | מחקר ו AI הילכו יחד?

הפקת שבוע הלמידה

צוות פריזמה לומדת: דניאל רמתי, תמר שוורץ, דוידה פולק, שלמה זלביץ ושרה ויסברג

משרד החינוך - אגף הכשרה אקדמית
מתודיקה

תכנית פריזמה מכון מופ"ת
משרד הדיגיטל הלאומי ישראל דיגיטלית

bottom of page