top of page
דגל קטן.jpg

לומדים בעוצמה
חזקים ביחד

האקדמיה מתגייסת ללמידה מרחוק

חומרים.png
הקלטות.png
תכנית.png
להרשמה.png

שבוע 2 | 29.10-1.11

שבוע2קטן.jpg

שבוע 1 | 22.10-25.10

שבוע1קטן.jpg

הפקת שבוע הלמידה

צוות פריזמה לומדת: 
דניאל רמתי, תמר שוורץ, דוידה פולק, שלמה זלביץ ושרה ויסברג

משרד החינוך - אגף הכשרה אקדמית
מתודיקה

תכנית פריזמה מכון מופ"ת
משרד הדיגיטל הלאומי ישראל דיגיטלית

bottom of page