top of page
גשר.jpg
גשר לקשר.jpg

לא משאירים אף סטודנט.ית מאחור

במפגש חשיפה

יום שלישי, ט"ו כסלו תשפ"ד,28 בנובמבר 2023 9:30 -11:30

תכנית המפגש

למידה ותקשורת חברתית ללומדים מרחוק 
דר׳ לילי רוסו, מנהלת אגף בכיר להכשרה וכניסה להוראה

09:30-09:40 |  

09:40-10:05 |  

פרסונליזציה כמנוף ליצירת רשת למידה חברתית בתקופה
של שגרת חרום

פרופ׳ אורית אבידב-אונגר, דיקן הפקולטה לחינוך ולמנהיגות, המכללה האקדמית אחוה

השקת הסביבה "גשר לקשר"
מבית פריזמה

10:05-10:20 |  

מניפת פתרונות לתקשורת ולמידה חברתית באמצעות הדיגיטל

10:20-11:30 |

הקלטת מפגש חשיפה

bottom of page