top of page
דגל קטן.jpg

לומדים בעוצמה - חזקים ביחד!
לייב והקלטות

האקדמיה מתגייסת ללמידה מרחוק

שבוע 1 | 22.10-25.10

19/10 11:00 | מפגש שיח רגשי עם סטודנטים, מתמחים ומורים חדשים בלמידה מרחוק

22/10 9:00 | כלים להוראה בזום - איך להשאיר את הלומדים איתנו?

22/10 20:00 | ממורה למנחה - למידה שיתופית בזום - מתקדמים

23/10 9:00 | למידה פעילה ומעורבות בזום - מתקדמים

23/10 20:00 | למידה פעילה בזום 

24/10 9:00 | התאמת אתר הקורס ללמידה מרחוק - מתחילים

24/10 11:00 | יצירת סרטון בתוכנת Canva - מתחילים

24/10 18:00 | למידה עם וידאו

25/10 9:00 | בינה מלאכותית באקדמיה מתיאוריה לפרקטיקה

25/10 12:00 | התאמת קורס ללמידה מרחוק למתקדמים

25/10 20:00 | שומרים על קשר עם הלומדים גם מרחוק

הפקת שבוע הלמידה

צוות פריזמה לומדת: דניאל רמתי, תמר שוורץ, דוידה פולק, שלמה זלביץ ושרה ויסברג

משרד החינוך - אגף הכשרה אקדמית
מתודיקה

תכנית פריזמה מכון מופ"ת
משרד הדיגיטל הלאומי ישראל דיגיטלית

bottom of page