top of page

מהנעשה בשותפי הפרויקט של פריזמה לומדת 

מכללת קיי

הדרכות למצב הביטחוני - מיח"ם מרכז ליוזמות חינוכיות מוקשבות

מכללת אורנים

למידה היברידית
 

מכללה ירושלים

הדרכות וטיפים ללמידה מרחוק

מכללת שאנן

מרכז ללמידה דיגיטלית
 

מכללת אחוה

מורים לחוסן
וצמיחה

 

מכללה אקדמית הרצוג

בלוג טיפגוגיה
 

מכללת תלפיות

מיזם אקדמיה כתה
 

האקדמית גורדון

מרחב רעיונות לפדגוגיה דיגיטלית

מכללת אחוה

פותחים שנה
חרבות ברזל

 

האקדמית חמדת

מאגר דגמי הוראה
 

מכללת סכנין

סרטוני מודל
 

האקדמית גורדון

המרכז לחדשנות וטכנולוגיה 

מפת המכללות

bottom of page