top of page

מהנעשה בשותפי הפרויקט של פריזמה לומדת 

מכללת אורנים

למידה היברידית
 

מכללה ירושלים

הדרכות וטיפים ללמידה מרחוק

מכללת שאנן

מרכז ללמידה דיגיטלית
 

מכללה אקדמית הרצוג

בלוג טיפגוגיה
 

מכללת תלפיות

מיזם אקדמיה כתה
 

האקדמית גורדון

מרחב רעיונות לפדגוגיה דיגיטלית

האקדמית חמדת

מאגר דגמי הוראה
 

מכללת סכנין

סרטוני מודל
 

האקדמית גורדון

המרכז לחדשנות וטכנולוגיה 

מפת המכללות

bottom of page