top of page

בניית קורסים מקוונים

  • 4שלבים
כל מי שישלים את כל שלבי התוכנית יקבל תג.

אודות

קורס בנושא פיתוח קורסים מקוונים

שיתוף

כבר משתתפים בקורס? התחברות

bottom of page