top of page
16739329_SL_101619_24150_12.jpg

בינה ללא גבולות
יום למידה למנהיגי מוסדות להכשרת מורים

כו' ניסן | 17.4.23

WhatsApp Image 2023-04-16 at 18.42.28.jpeg

הדקו את החגורות - "עידן ה AI מגיע"

גדעון זיילר  הרצאה פתיחה

ה"פרומפט" - הדגמות כלים ויכולות של העידן החדש 

נציגי פריזמה

"מדברים AI" -למידה, הוראה והערכה בהכשרת מורים אקדמית 

דיון בשולחנות עגולים בהנחיית:
ד"ר צביה אלגלי, ד"ר אפרת פורסט, גדעון זיילר ושרית כהן

bottom of page