top of page
Black and White Save The Date Instagram Post (2000 × 500 פיקסל).png

נפלאות הבינה

AI בהוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה

נפלאות הבינה

12.2 -16.2 | כא' - כה' שבט

למה כדאי להירשם?

למידה והשראה ממרצים מובילים

יישום מעשי בהוראה ולמידה

חשיבה משותפת על ההזדמנויות ואתגרים

חיבור לקהילת פריזמה לומדת

robot3.jpg

הפקת הכנס - צוות פריזמה לומדת
דניאל רמתי, תמר שוורץ, דוידה פולק, שרה ויסברג
ארז פורת, קרן קליין, שלמה זלביץ, ישרא
ל נעים

בשיתוף תכנית פריזמה
משרד החינוך
מנהל עובדי הוראה האגף להכשרה אקדמית קשרי מל"ג ות"ת
מתודיקה
מכון
מופ"ת | משרד הדיגיטל הלאומי ישראל דיגיטלית

bottom of page